...

سکس یکی از زیباترین ٬ طبیعی‌ترین ٬ مفیدترین ٬ فرح‌بخش‌ترین ٬ و لذتبخش ترین تفریحاتیست که با پول می‌توان آنرا خرید !!