...

نوستالژیا ...


تقدیم به همه‌ی بچه‌های گرد و نا اهل و خاطره‌انگیز به خصوص تو و تو و تو و بقیتون :

یادش بخیر اون روزا هویج می‌کاشتیم
هویجامون شیرین بود مشتری ‌داشتیم
مشتریمون تو بودی دوست می‌داشتیم
می‌بردیم اون پشتا ٬ ...ونت می‌ذاشتیم