...

از قدیم نوشته‌های خودم:

یکی دیگه از اصول من برای خودم: « احساسات من خیلی مهم‌تر از عقلانیت منه ٬ ولی من آخرش به حرف عقلم گوش میدم. » خیلی خرم نه ؟

مثکه قبلنا من فکر می‌کردم من خیلی خرم ٬ خب حداقل حالا می‌دونم که بسی بیشتر از خر ٬ دیووونم !!