...

وسوسه‌ی عاشقی - ۲

از عشق چاره جز عشق چیست ؟!