...

داشتم نوشته‌های قدیمم رو می‌خوندم یه هو رسیدم به این:

- خیلی دوسِت دارم میدونی .. خیلی ...
- Fuck you .

پ.ن. نمدونم من اینجوریم یا خیلیا اینجورین ولی من با آرشیو خودم خیلی حال می‌کنم. داشتم اینو میخوندم با کامنتاش ٬ کلی خندیدم :) کلاً هم با این صفحهم حال کردم بسی ( فکر کنم خود خوش انگاری گرفتم مثکه !! )