...

هر چی بیشتر فکر می‌کنم بیشتر به این نتیجه میرسم که دوست داشتن و عاشق بودن هیچ ربطی به هم ندارن. یعنی دو جنس مختلفن که فقط بعضی چیزاشون شبیه همه . ولی هر چی بیشتر سعی میکنم ٬ بیشتر از این نمتونم توضیح بدم.

فقط نمدونم چرا هیچکس با من موافق نیست :~