...

تو کمد اتاق من یه دختر پیدا شده ٬ منم هر چی به مامانم میگم این یه معجزه‌ست باور نمکنه !! چی کار کنم آخه ؟!!