...

فکر می‌کنین چرا دیوونه‌ها دیوونن٬ عاقلا عاقلن ؟! فقط به خاطر دموکراسی ( همین که ترجمه‌ش میشه حق با اکثریت است ). یعنی اگه تعداد دیوونه‌ها بیشتر از عاقلا بود اونوقت دیوونه‌ها عاقل بودن ٬ عاقلا دیوونه بودن . اونوقت من به همتون می‌گفتم دیوونه (:پی)