...

من خوش خیال ساده٬ حالا با پای پیاده ... در راه عبور از تو ... من این‌همه دور از تو ... مثل اون پرنده که دلش گرفته تو قفس ... چشم به راه می‌مانم ... که ... گل سنگم، گل سنگ ...