...
فقط می‌خواستم بگم که من خودم رو با مارک روتکو و انسل آدامز و گوستاو کلیمت دارم خفه می‌کنم . اگه اینجا اینترنت به درد بخور داشت اون فوتوبلاگ متروکم رو که خیلی وقته وقت نکردم آپدیت کنم حتماً با اینا پر می‌کردم . آها تا یادم نرفته بگم که چند وقت پیش هم این آقای کریستوفر مایرز هم منو شهید کرده بود . و چون اسم عکاسی و نقاشی اومد باید یادی هم بکنم از پروردگارانم ٬ کانی اِمبودِن و صد البته نیز مایکل کنا !! صلواتٌ علیهم و الهم اجمعین.

پ.ن. با حضرت AR> نشسته بودیم و از ونگوک میگفتیم و از رنگ و از آنچه بین ونگوک و رنگ‌ها گذشته و ما می‌دانیم و نمی‌دانیم که بحث کشیده شد به رنگ صورتی !! باورم نمی‌شد سه ربع ساعت راجع به رنگ پلنگ صورتی این قدر حرف برای گفتن داشته باشیم !!