...

هذیان‌گفت‌ها ...

آدم وقتی می‌تونه معنی زندگی کردن رو بفهمه که از زندگی کردن بگذره . همه‌ی اون چیزی که یه عمر برات تعریف شده بودن رو کنار بذاری ٬ بعد ... نه ٬ نه ٬ نه ... این یه معامله نیست ٬ این یه قمار نیست ... اصلاً کیه که حاضر باشه اگه خورد زمین دوباره پاشه برگرده عقب ؟ کیه که اگه یه روز افتاد زمین تا تهش رو سینه خیز میره ولی بلند نمیشه ... اصلاً کیه که بتونه ادعا کنه میتونه ؟!


... زندگی محبس بی‌دیواری ست ... و تو محکوم به حبس ابدی ...


خب ٬ این وسط تکلیف عشق چی میشه ؟