...

حالا یک دو سه ...

همه‌ی رابطه‌های خیلی صمیمانه و نزدیک معمولش اینه که به طرز مسخره و مضحک و ابلهانه‌ای تموم میشن ... چراش هم اینه که آدما بیشعورن !

به لطف و راهنمایی‌های چند روز پیش عمه خانوم ... خیلی چیزا دیگه بسه ٬ از جمله بسی از روحیات و اخلاقیات بنده !!

من همیشه گفتم ٬ اگه کلاً دو تا آدم حسابی وجود داشته باشه ٬ یکیش میثمه ٬ یکی دیگش حجت !! من مگه چیم از اونا کمتره ٬ میخوام تیریپ آدم حسابی بردارم !! تا کور شود هرانکه نتواند دید p: