...

یکی از خصوصیت‌های رابطه‌های دوستی اینه که آدما باید بدونن دوستی یه چیزیه که دو طرفست !! یعنی همون طور که تو خیلی پر رویی و کلی انتظار زیادی داری از طرفت ٬ اون بنده خدا هم آدمه !! چرا بعضیا اینو نمیفهمن ؟!!