...

خاله خرسه یا خاله قورباغه ٬ مسأله اینست !

تا بوده همین بوده ٬ آدما همیشه بیشترین سختی‌ها و رنجا رو از طرف اونایی متحمل می‌شه که بیشتر از بقیه دوسش دارن ٬ یا اونا رو بیشتر از بقیه دوست داره . حالا می‌خواد پدر مادر آدم باشه ٬ می‌خواد دوست دختر آدم باشه ٬ یا زن سال کانادا ٬ یا هر کس دیگه ای . به قول حکیمی دیوانه ٬ دوست داشتن زجر کشیدن است ٬ حالا بعضیا دوست دارن زجر بکشن و از این زجر کشیدن لذت می‌برن ٬ اون یه چیز دیگه‌ست .