...

دیدی این بی‌جنبه‌ها رو که تا از یکی یه کم خوششون میاد فکر می‌کنن عاشق شدن و حالا دیگه واویلا !! کم نیستن این خاک بر سرا ٬ کلی زیادن . ولی بعضیها هم دیگه شورش رو در میارن بسکه عاشقن و دیوونه ٬ ولی فکر می‌کنن این فقط یه دوستی ساده ست یا فوق فوقش یه جور دلبستگی ٬ وابستگی ٬ چیزی ... ولی اووووووووه ... عشق چیچیه بابا !! بییییییییییخیییییییییاااال !!