...

آره خب ٬ به قول اون آقاهه ٬ یه چیزایی هم هست که آدم فقط می‌تونه از عاشقا یاد بگیره ...