...

زندگی باید کرد ...

مشکل آدما اینه که می‌خوان هی زندگی بکنن و بکنن و بکنن غافل از اینکه بعضی وقتا هم باید بهش بدن !