...

میییره و برمی‌گرده ...

آره خب ٬ به قول یه مسافری ٬ بعضی وقتا واقعیت اونقده بهت نزدیکه که تا از روت رد نشه متوجهش نمیشی . بدیش اینه که بعضی وقتا هم تو متوجهیا ٬ ولی اون حالیش نیس ٬ همین جور می‌خوابونتت و از روت مانور میده . میره و برمی‌گرده ... میییره و برمی‌گرده ...