...

the perfect man

اَه ٬ لامصب گیلبرت هم نشدیم وقتی که داریم از دست میریم یکی بیاد متوجه شه که بابا بیخیال رویال گاردنر ... ٬ مرد رویاهات مُرررد !!

پ.ن. من هیچ وقت با رد باتلر میونم خوب نبوده . به نظر من اصلاً شبیه قصه‌ها نیست ٬ خیلی واقعی تر از این حرفاست . حال نمکنم این تیریپی.