...

آگهی‌بازرگانی - برای AR

پیش نوشت : کسی این را نخواند غیر از کسی که باید بخواند ...

شاید از این به بعد مردمک هایم را مردمک های هر جایی بخوانم ... نمی‌دانم چگونه است همه هرجایی که میشوند گشاد میشوند ٬ مردمک‌های من از اول گشاد بودند ٬ حالا هر روز تنگ‌تر و تنگ‌تر میشوند ... علی جان ٬ لطفی کن و بیا برایم کمی زر بزن . سگ تو روحت تخم جن که هربار که زنگ زدم یا نبودی یا آشغال بودی. راستی من هنوز دلم تنگ نشده برای چیزی که ندانم چیست ... تو می‌دانی معنی اش چیست نه ؟

پی نوشت: عوضی ها مگه نگفتم نخونین ؟ حتماً باید فحش ناموسی بذارم وقتی میگم خصوصیه یعنی حتماً خصوصیه دیگه X(