...

امنیت ٬ تهوع آور است ... ولی خب بعضی وقتا زیاد که می‌خوری بعدش هم باید استفراغ کنی دیگه .