...

آره خب ... « مثلا اگه میخواین سرطان نگیرین مطمئن ترین راه اینه که همین الان برین خودتون رو بکشین » [+]