...

شنا کردن ورزش خوبیه ولی نه تو مرداب !! هرچی بیشتر دست و پا میزنی بیشتر میری تو . بدیش اینه که دست و پا هم نزنی بالاخره میری تو . حالا یکی بگه من چی کار کنم ؟