...

آیم هانگری

من و رضا یه غذای آماده رو که می‌خوایم گرم کنیم و بخوریم کلی هم از تکنیک‌های مایکروویو که استفاده می‌کنیم اقلاً نیم‌ساعت تا سه ربع طول می‌کشه بعد کلاسمون شروع میشه غذا میمونه !! جداً نمیدونم این دختره آمریکاییه که همخونه‌ایمونه چجوری تو ۵ دقیقه غذا درست می‌کنه تو نیم‌ساعت می‌خوره !! راستی من اینجا علاوه بر خودم ظرف هم میشورم !!