...


آفتابه چیز خوبیه ها ... به خصوص تو خارج . کلی از حس نوستالژیک آدم کم می‌کنه . من که دو تا آوردم دیدم یکیش زیادیه دادمش به این دختره باحاش حال کنه >:)