...

و تو وقتی میفهمی عاشقی که دیگه دیر شده . چشات رو می‌بندی و همه چیز رو فراموش میکنی ...