...

بعضی وقتا همه چیز تو این خلاصه میشه که از چه زاویه ای به کنج دیوار نیگا کنیم که خوشگل‌تر به نظر بیاد .... احمق کنج دیوار رو هر کاری هم که کنی خوشگل نیست الاغ !