...

لامصب همهیشه وقتی اینور دنیا شبه یه جای دیگه‌ی دنیا روزه. اصلا خوشم نمیاد.

پ.ن. ولی وقتی نصف شب صدای تلفن بیدارم می‌کنه بعد قلبم تالاپ تالاپ می‌کنه خیلی دوسش دارم .