...

باید اونقدر بری تا محکم بخوری تو دیوار ... سرت درد گرفت؟ خب ... حالا که به بن‌بست رسیدی کم‌کم می‌فهمی اینجا تازه اول راهه ...

می‌دونی فکر کنم مشکل من اینه که عادت دارم از یه راهی که خوشم میادا هی برگردم عقب و دوباره شروع کنم ... شاید واسه همینه که سرم درد می‌کنه .