...

و تو با یه آهنگ آبی ٬ تو یه اتاق آبی عکس مادرت رو از دیوار آویزون می‌کنی و کنج اتاق زانوهاتو جفت می‌کنی و زلال‌ترین دوست داشتن‌ها رو تجربه میکنی ...