...

ولی چه حالی ميده وقتی دمت رو داری تکون ميدی يکی مياد نازش می‌کنه ها ...