...

از این آدما که با ایدز خودکشی میکنن خیلی خوشم میاد ... از ماری‌جوانا هم خیلی خوشم میاد ...