...

هی پسر ... الان دو ماه و نیم میشه که من لب به دختر نزدم !!! هیییییی ... خراب شدیم رفت ٬ حالا مریض نشم یه هو من !! یادش بخیر اون روزا که دختر تو کمدمون پیدا میشد ٬ آسمان رنگ دیگر بود :)))) الان به هرکی میگم بسکه این لپتاپ و کتابا و جزوه‌های سنگین رو هی این ور اونور کشیدم کمرم درد میکنه میخنده !! آخه خنده هم داره به خدا ... امان از تو ای روزگار غدار ... هیییییی ....