...

من همه‌ی چینی ها را می‌کشم . حالا ببینین کی گفتما .