...

:-& ماهی دودی

یادتون باشه اگه قراره یه ظرف پیرکس که توش کلی روغن داغ هست رو گازتون بترکه ٬ بهتره جلوش وانستین ... به خصوص اگه فرداش قراره یه سمینار هم بدین !!

پ.ن. آييييييييييييييي .....