...

این دخترا رو دیدی که خیلی با فلسفن و در مورد همه‌چی از متالیکا گرفته تا زندگی و خلقت و سکس کلی بلدن فلسفه بافی کنن ٬ ولی یه غذا واسه شوهراشون بلد نیستن درست کنن ... ریییییییدن.