...

فلسفه‌ی بعضی زندگی کردنا هم مثل سکس میمونه ولی بدون ارگاسم ... خیلیا تو زندگیشون هم باکره‌ن آخه ! باکره‌های احمقی که دیگه اندشن .