...

نماز خوندم .... خوشم اومد. احساس کردم دیگه خوب دیوونه شدم ... الان عرفان خونم زده بالا . خدایا مرسی که به فکرم بودی :x