...

فلسفه چیز خوبیه ولی فقط به عنوان هابی ... کلاً اینکه هر کسی واسه خودش و زندگیش فلسفه داشته باشه خیلی چیز خوبیه به شرطی که نخواد طبق اون فلسفه زندگی کنه ... نه نه فلسفه دکور خوبیه واسه آدما ٬ همین.