...

آها یه چیزم بگم تا یادم نرفته ٬ بخشش لازم نیست اعدامش کنید نقطه ٬ سه نقطه !