...

همممم .. میدونی ٬ قضیه بسکه ساده‌ست خیلی پیچیده‌ست ... خیلییییی ...