...

مي‌خوام تا روز آخر به پاي تو بشينم ، شايد که روز آخر ... روي تو رو ببينم !

... اينو الان شاعر داره ميگه ها !!