...

خيلي باحاله ... برو تو دره ، تو دامن طبيعت (!!) بلند بلند داد بزن FUCK YOU ! ... خيلي باهوشه ... برميگرده ميگه Fuck You Too !! ولي يه جوري ميگه که تو نفهمي از کدوم ور صداش اومد ... خلاصه اين جورياست ... تو اين دوره زمونه با کوه و جنگل و ابر و باد و خورشيد و ستاره ها هم نميشه دو کلمه حرف حساب زد .

پ.ن. بابا بيخيال شارون استون ... فعلاً علي‌الحساب امان از دست اين مونيکا بلوچي ! دخترم خانومي شده واسه خودش ماشالاه !