...

از اونجا که من هفته‌ی پیش ۲۳۰۰ کیلومتر رانندگی کردم و تمام این مدت آهنگ گوش میدادم و در نتیجه الان حس دی‌جی‌ایم گل کرده ... خب فرض میکنیم الان من واسه خودم تولد گرفتم ٬ بعد مریم و مونا یه هو در یک اقدام شنیع آویزون مهران و پیام میشن و گیر میدن که شیرین کاری کنن ! خب این آهنگه مال اون صحنه‌ست (مهران و پیام توجه داشته باشن این تم آهنگش همون تامبوست ولی لیریکسش خیلی خداتره : )


(dowload:852k)


Mira lo que se avecina, a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando.
Con la luna en las pupilas y su traje agua marina parece de contrabando.

Y donde mas no cabe un alma alli se mete a darse ca'r poseido por el ritmo ragatanga.
Y el dj que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la cancion mas deseada
Y la baila, y la goza y la canta ... (full lyrics)

اینم واسه خودم و احسان واسه اینکه فضای مجلس یه کم روحانی تر شه !! بیزحمت کسی زیر دست و پا نباشه لطفاً :‌ )


(dowload:1mg)