...

بعضی وقتا هم یه نفر نه تنها هست بلکه اجازه میده تو هم باشی ... مثلاً با یه قورباغه‌ی سبز :) خیلی وقت بود اینقدر خوشحال نشده بودم . از امشب دیگه تنها نمیخوابم :)