...

تو آینه زل میزنم به خودم .. صدای بازدم تو موقع تحویل سال نو که رو انسرینگ تلفن ضبط شده داره میاد . چشام رو میبندم و زل میزنم به خودم . گوشام رو میگیرم چشام رو محکم میبندم . کی گفته آدم به خودش نمیتونه دروغ بگه‌؟‌ میگم. اونقدر میگم تا باور کنم. میدونی تو واسه من یه پسر ساده با چشمای قهوه‌ای نیستی . تو اون‌ور منی خودتم میدونی . حالا من دارم پا پس میکشم و میدونم که حتی اگه به خودم هم بتونم دروغ بگم به تو نمیتونم . میخوام سعی خودمو بکنم ولی ! میدونی که نامه‌هات هنوز بهم نرسیده ؟


(download: 770k)