...

فرق پسرا و دخترا اینه که پسرا ۹۰ درصد فیزیکالی جنده‌ن ۱۰ درصد ایموشنالی ٬ دخترا برعکس .
یکی می‌گفت من دوجنسی نیستم و لی دوجنسی‌ها را دوست میدارم !