...

غلط نکنم دخترم هوو پیدا کرده ! پاهاش درازه ٬ رنگشم سبزه .. چشاشم که خماره ... شب که با هم می‌خوابیم لگد میزنه به نقاط دردناک !!اونم با اون پاهای درازش ! مامانم میگه پاهاش یه ذره شبیه یونیکرنه احتمالاً باباش اسب شاخدار بوده ! من نمیدونم ولی فک کنم عاشق اون چشای خمارش شدم با اون پاپیون کج و کوله‌اش و دهن گشادش ... مشکل اینه که فهمیدن زبونش یه کم سخته آخه دیوونه‌ست ٬ به همه چی میگه قوور قوور !