...

اُ پسر امروز تصادفاً شیشه‌ی عینکم رو با آستینم پاک کردم بعد که عینک رو گذاشتم رو چشم همه‌ی رنگا عوض شده بود !! دنیا چقده شفاف‌تر از اونی بود که من تاحالا میدیما .. یادم باشه از این به بعد دم عید علاوه بر شیشه‌های خونه شیشه‌ی عینکم رو هم تمیز کنم.