...

این دایی‌کوووفتیمون یه کاری میکنه که آدم نتونه لینک نده‌ها :
« از يه ديوونه پرسيدن عشق چيست؟ گفت من آخرشم ! (ادامه) »